Apollo Studies
image
image
image

 

Apollo Investigation

Jack White's Apollo Studies – Hatch Anomalies File
An extensive study of Apollo imagery by photo analyst Jack White
All studies © 2005/7 Jack White

Hatch Anomalies 5
hatch anomalies 5

 


 

 

 

 

Hatch Anomalies 6
hatch anomalies 6

 

 

 

 

 

 

Hatch Anomalies 7
hatch anomalies 7


Next Page next page

Back to Index Back to Index

 


image